Δείτε πώς μπορείτε να προσθέσετε κουμπιά πάνω και κάτω στα υπολογιστικά φύλλα του Excel.

Αρχικά, ενεργοποιήστε την κορδέλα προγραμματιστή.

Καρτέλα προγραμματιστή

Στην κορδέλα προγραμματιστή, κάντε κλικ στο Εισαγωγή >> Κουμπί περιστροφής.

εικόναεικόνα

Στη συνέχεια, επιλέξτε το κουμπί περιστροφής. Στην κορδέλα προγραμματιστή, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

εικόνα

Εμφανίζεται ένα πλαίσιο επιλογών. Κάντε κλικ στην καρτέλα ελέγχου. Εισαγάγετε τιμές, εάν χρειάζεται.

Η τιμή του συνδέσμου κελιού θα είναι το κελί στο υπολογιστικό φύλλο στο οποίο εφαρμόζεται το κουμπί περιστροφής.

εικόνα