Πολλές φορές θα θελήσετε να ξεκινήσετε φρέσκα στο iPhone, το iPad ή το iPod touch. Άλλες φορές πρέπει να κλείσετε μια εφαρμογή που καταναλώνει τη μνήμη ή τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενώ εκτελείται στο παρασκήνιο. Δείτε πώς μπορείτε να κλείσετε εντελώς τις εφαρμογές στη συσκευή iOS.

Πατήστε δύο φορές το κουμπί Αρχική σελίδα. Θα δείτε μια λίστα εφαρμογών που εκτελούνται στο παρασκήνιο στο κάτω μέρος της οθόνης.

Κλείσιμο εφαρμογών σε συσκευή iOS

Τώρα πιέστε παρατεταμένα μια εφαρμογή έως ότου κουνάει - και εμφανίζεται ένα κόκκινο εικονίδιο μείον. Πατήστε το κόκκινο εικονίδιο μείον για να κλείσετε κάθε εφαρμογή.

Οι εφαρμογές θα επανεκκινήσουν κανονικά την επόμενη φορά που θα τις εκκινήσετε.